Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy

Narzędzia dostępności

Zwiększ tekst

Zmniejsz tekst

Skala szarości

Wysoki kontrast

Linki podkreślone

Czytelna czcionka

Reset


Mapa witryny

Poradnik

Jak zostać Czytelnikiem Biblioteki?
Należy zgłosić się osobiście w wybranej placówce bibliotecznej GBP w Jasienicy z dokumentem tożsamości zawierającym PESEL, podać aktualny adres zamieszkania i dane kontaktowe, zapoznać się z  Regulaminem Biblioteki oraz podpisać własnoręcznie kartę zobowiązania.

Czy można założyć konto biblioteczne dziecku?
TAK. Do Biblioteki można zapisać dziecko w każdym wieku. Odpowiedzialność za wypożyczone materiały spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

Jak i gdzie sprawdzić czy dany tytuł znajduje się w zbiorach biblioteki?
Każdy Czytelnik może samodzielnie, przez 24 h na dobę, sprawdzić czy interesująca go książka znajduje się w zbiorach biblioteki poprzez  internetowy katalog biblioteki zamieszczony na stronie internetowej www.gbpjasienica.pl  lub uzyskać informację telefonicznie albo poprzez e-mail  w godzinach pracy danej placówki.

Jak zarezerwować wybraną książkę?
Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail lub Internetowe Konto Czytelnika.  Książki zarezerwowane należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru książek. Po upływie 7 dni książki, które nie zostały odebrane zostaną udostępnione kolejnym czytelnikom.

REZERWACJA to odłożenie dowolnego, dostępnego w bibliotece egzemplarza książki. Chcąc zarezerwować dany egzemplarz należy obok opisu bibliograficznego książki wybrać link „zarezerwuj egzemplarz”. 

ZAMAWIANIE  odnosi się do książek aktualnie niedostępnych w bibliotece, np. wypożyczonych przez innego czytelnika. Czytelnik ustawia się w tzw. kolejce po książkę.
Chcąc zamówić dany egzemplarz Czytelnik wybiera znajdujący się obok opisu bibliograficznego link „zamawiam wydanie”.
O dostępności zamówionej książki Czytelnik zostanie powiadomiony automatycznie pocztą elektroniczną na podany wcześniej bibliotekarzowi adres e-mail.
Po otrzymaniu informacji, że dany egzemplarz wrócił do biblioteki, Czytelnik zobowiązany jest odebrać go w ciągu 7 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie będzie skasowane.

Jak uzyskać dostęp do internetowego konta Czytelnika?
Każdy czytelnik zarejestrowany w Bibliotece posiadający kartę czytelnika, który  podczas zapisu do Biblioteki podał adres e-mailowy i otrzymał jednorazowe hasło, może w dowolnym momencie zalogować się do swojego konta.

Aby uzyskać dostęp do  Konta należy:

  1. Wejść na stronę internetową GBP w Jasienicy (gbpjasienic.pl) i kliknąć w konto czytelnika
  2. Wpisać e-mail i hasło.

Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?
Jednorazowo można wypożyczyć do 5 woluminów materiałów bibliotecznych (książek, audiobooków). Limit wypożyczeń może być zwiększony na prośbę Czytelnika.

Po jakim okresie należy zwrócić książki do biblioteki?
Okres wypożyczenia książek (w tym lektur) i audiobooków wynosi 60 dni.

Czy można przedłużyć okres wypożyczenia książek?
Tak, jeśli dana pozycja nie została zarezerwowana przez innego czytelnika. Prolongaty można dokonać samodzielnie poprzez Internetowe Konto Czytelnika (dotyczy tylko materiałów nieprzeterminowanych i na które nie ma kolejki), osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail.

Czy można zwrócić książkę z księgozbioru Filii w Bibliotece Głównej i odwrotnie?
Tak, ale rekomendujemy zwracanie materiałów bibliotecznych w miejscu ich wypożyczenia.

Co zrobić w sytuacji zagubienia lub zniszczenia książki?
Nie czekaj, zgłoś ten fakt bibliotekarzowi , aby wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

Czy w Bibliotece można wydrukować dokument,  wykonać kserokopię dokumentu  lub go zeskanować?
Tak. Skontaktuj się w tym celu z bibliotekarzem. Cennik odbitek czarno-białych i kolorowych jest wyłożony w wypożyczalni.  Skanowanie jest bezpłatne.

idź do początku strony