Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy

Narzędzia dostępności

Zwiększ tekst

Zmniejsz tekst

Skala szarości

Wysoki kontrast

Linki podkreślone

Czytelna czcionka

Reset


Mapa witryny

Biblioteka w Jasienicy

Historia biblioteki

Przez historię……

 • Dzieje Biblioteki w Jasienicy sięgają początków 1957 roku.

Biblioteka została uruchomiona w bardzo skromnych warunkach pod nazwa Gromadzka Biblioteka Publiczna. Liczyła wówczas zaledwie 320 książek.

 • Założycielką i długoletnią kierowniczką Biblioteki była Pani mgr Joanna Kubaczka.
 • Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 13 kwietnia 1957 roku, pod numerem pierwszym wpisano książkę Austen J. „Duma i uprzedzenie”.
 • W swojej historii Biblioteka wielokrotnie zmieniała lokalizację. Początkowo mieściła się  in. w prywatnych mieszkaniach na terenie Jasienicy następnie w Domu Ludowym, czyli w obecnej siedzibie Urzędu Gminy.
 • W roku 1973 zmieniono nazwę Biblioteki z gromadzkiej na gminną.
 • 05.1989 roku uroczyście otwarto nowe pomieszczenia Biblioteki, w których placówka mieści się po dzień dzisiejszy.
 • Nowa placówka stała się również na długie lata centrum życia kulturalnego, w niej odbywały się i odbywają liczne spotkania autorskie, wieczory literackie i poetyckie oraz wystawy prac lokalnych artystów.
 • W 2001 roku, po 44 latach kierowania Biblioteką, Pani Joanna Kubaczka przeszła na emeryturę.
 • W 2001 roku Dyrektorem GBP w Jasienicy została Pani Maria Hareńczyk i pełniła tę funkcję aż do 2016 roku.
 • W 2003 r. w czytelni Biblioteki utworzono „Gminne Centrum Informacji.” Po roku jego działalności sprzęt komputerowy został przekazany GBP, dzięki czemu w Bibliotece została uruchomiona Czytelnia Internetowa.
 • W 2004 roku rozpoczęta została komputeryzacja zbiorów bibliotecznych.
 • W 2005 roku, w ramach ministerialnego programu informatyzacji bibliotek IKONKA, GBP pozyskała trzy dodatkowe zestawy komputerowe dla Czytelników.
 • W latach 2005- 2006 została przeprowadzona reorganizacja sieci bibliotecznej na terenie Gminy Jasienica. Utrzymane zostały następujące placówki: siedziba główna Biblioteki w Jasienicy oraz 3 filie w Mazańcowicach, Międzyrzeczu Górnym i Rudzicy oraz Punkt Biblioteczny w Bierach.
 • W 2007 roku uruchomiono elektroniczne wypożyczanie książek.
 • Od 2009 roku zbiory biblioteczne systematycznie wzbogacane są o książki mówione, tzw. audiobooki.
 • W 2010 roku wykonano remont pokrycia dachu, ocieplono i odnowiono elewację budynku Biblioteki.
 • W 2010 roku w Bibliotece realizowano projekt „Pora na Klub Seniora”, zaś pracownicy GBP w Jasienicy wzięli udział w Programie Rozwoju Bibliotek.
 • Za promocję twórców, bogatą ofertę książek, budzenie pasji czytelniczych oraz działalność kulturalno-edukacyjną, GBP w Jasienicy była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. W 1997 roku Biblioteka została odznaczona przez Wojewodę Bielskiego za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. W 2008 r. zajęła I miejsce, w 2009 roku III miejsce, a w 2011 roku II miejsce w konkursie „Na Najlepszą Bibliotekę w Powiecie Bielskim”.
 • 06.2016 roku na stanowisko Dyrektora GBP w Jasienicy powołano, w ramach przeprowadzonego konkursu, Panią mgr Magdalenę Waliczek.
 • W 2016 roku opracowano logo Biblioteki.
 • W lipcu 2017 roku rozpoczęto generalny remont i modernizację pomieszczeń bibliotecznych oraz proces wymiany zużytych mebli i sprzętu bibliotecznego, który zakończono w 2019 roku.
 • W 2017 roku w GBP w Jasienicy podjęto wiele nowych inicjatyw czytelniczo-kulturalnych, które nadal są kontynuowane m. in. „Ni ma tego świata…i już go nie bydzie”, Podróże z GBP”, „Świat w zasięgu ręki”, „Aktywna biblioteka” i „Przyjaciele z biblioteki”
 • W 2017 roku, podczas obchodów 60-lecia GBP w Jasienicy nadano wysokie odznaczenia państwowe emerytowanym bibliotekarkom. Pani Joanna Kubaczka została odznaczona brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, zaś Pani Helena Podstawna „Srebrnym Krzyżem Zasługi”. Aktu wręczenia odznaczeń dokonał I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz.
 • W 2018 roku GBP w Jasienicy zajęła I miejsce w XVIII edycji konkursu oraz tytuł Biblioteki roku 2017/2018 za wzorową współpracę z lokalnym środowiskiem – tworzenie kulturowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców gminy, za wielokierunkową działalność placówki oraz modernizację i estetykę pomieszczeń.
 • W 2019 roku GBP w Jasienicy po raz drugi z rzędu zdobyła I miejsce i tytuł „Biblioteki roku 2018/2019”. Biblioteka została nagrodzona za wielokierunkową działalność placówki, wzorową współpracę z lokalnym środowiskiem – tworzenie kulturowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców oraz wysokie wskaźniki czytelnicze.
 • GBP w Jasienicy została również doceniona i wyróżniona w kolejnych edycjach konkursu „Na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim” za rok 2020 i 2021.
 • Biblioteka gromadzi książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno z zakresu literatury pięknej, regionalnej oraz popularnonaukowej. Księgozbiór systematycznie jest odnawiany i wzbogacany nowościami wydawniczymi.
 • Od 2019 roku Biblioteka umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do książek elektronicznych, tzw. e-booków.
 • Obecnie czytelnicy GBP w Jasienicy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do ebooków w serwisach: IBUK Libra, Legimi, Ebookpoint BIBLIO.
 • Od 2021 roku jasienicka biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej dzięki zainstalowaniu terminala Academiki – cyfrowej, międzybibliotecznej wypożyczalni książek i czasopism naukowych.
 • We wrześniu 2021 r. do najnowszej wersji zmodernizowany został system Biblioteczny Sowa.
idź do początku strony